Bệnh và điều trị

 1  

Liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PROVET VIỆT NAM

Khu KĐT Định Công, P. Định Công - Q.Hoàng Mai - TP Hà Nội

Tel: 042.3461 888 - Fax: 043.634 3514

Email: provet.vn@gmail.com

Nhà máy: Khu CN Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

Tel: 042.2498 999 - Fax: 03213.993.306Thông tin liên hệ:

                                                                 CÔNG TY CỔ PHẦN PROVET VIỆT NAM

Khu KĐT Định Công, P. Định Công - Q.Hoàng Mai - TP Hà Nội      - Tel: 042.3461 888 - Fax: 043.634 3514  - Email: provet.vn@gmail.com

Nhà máy SX: Khu CN Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên  - Tel: 042.2498 999 - Fax: 03213.993.306