Bệnh và điều trị

 1  

Liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PROVET VIỆT NAM

Khu KĐT Định Công, P. Định Công - Q.Hoàng Mai - TP Hà Nội

Tel: 042.3461 888 - Fax: 043.634 3514

Email: provet.vn@gmail.com

Nhà máy: Khu CN Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

Tel: 042.2498 999 - Fax: 03213.993.306Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PROVET VIỆT NAM

Khu KĐT Đền Lừ 2 - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - TP Hà Nội

Tel: 042.3461 888 - Fax: 043.634 3514

Email: provet.vn@gmail.com

Nhà máy: Khu CN Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

Tel: 042.2498 999 - Fax: 03213.993.309